Lokalen ”Träffpunkten”

I markplanet till huset på Kirunagatan 52 med ingång från parken har föreningen en samlingslokal. Den används för informationsträffar och grannsamverkans aktiviteter.

Lokalen får kostnadsfritt disponeras av föreningens medlemmar för privata ändamål. Lokalen får disponeras fram till kl 22.00 (fre-lör) ochh fram till kl 20.00 (sön-tor).
Bokning av lokalen görs på expeditionen