Välkommen till Brf Kapprocken

Under om finner du information om styrelse, årsredovisningar och stadgar.
Under boende hittar du information för er som bor i föreningen,
som tex. nycklar, gemensamma utrymmen, lokaler och p-platser.
Se under kontaktuppgifter för information om hur du kommer i kontakt med föreningen.


Angående Parkeringsbevakningen

Från och med 1 augusti 2019 har styrelsen anlitat Apcoa Parking Sverige Ab för att sköta parkeringsverksamheten för föreningens del. Samma regler gäller och inga väsentliga förändringar när det gäller parkeringsverksamheten sker.


Tillåten tid för parkering på ej markerad plats är fem (5) minuter.
Parkerar man på gräsyta eller annan icke ”hårdgjord” yta så innebär det 
omgående lappning.