Välkommen till Brf Kapprocken

Under om finner du information om styrelse, årsredovisningar och stadgar.
Under boende hittar du information för er som bor i föreningen,
som tex. nycklar, gemensamma utrymmen, lokaler och p-platser.
Se under kontaktuppgifter för information om hur du kommer i kontakt med expeditionen.

Angående garagen

Från och med 1 januari 2020, har styrelsen beslutat att inte längre tillåta parkering utanför garagen om inte särskilt tillstånd för detta ges i samband med underhållsarbete vilket sker genom aviseringar med god framförhållning.

Parkeringsbolaget har fått nya instruktioner och från vilket datum detta ska gälla. Regeln innebär att snöröjningen utanför garageportar underlättas under vinterperioden. Även andra jobb resten av året kan utföras med bättre tillgänglighet.


Tillåten tid för parkering på ej markerad plats är fem (5) minuter.
Parkerar man på gräsyta eller annan icke ”hårdgjord” yta så innebär det 
omgående lappning.