Välkommen till Brf Kapprocken

Under om finner du information om styrelse, årsredovisningar , stagdar och A till Ö info
Under boende hittar du information för er som bor i föreningen,
som tex. nycklar, gemensamma utrymmen, lokaler och p-platser.
Se under kontaktuppgifter för information om hur du kommer i kontakt med expeditionen.


Några rader från vår ordförande

Vintertiden är här och plötsligt blev kvällarna mörkare.
Nu börjar den period på året då man gärna drar på sig
ett par raggsockor och tänder några levande ljus för att
mota kylan och mörkret. I och med detta skulle jag vilja
slå ett slag för att testa att alla brandvarnare fungerar,
så ta en vända i din lägenhet och tryck på knapparna för
att se om det tjuter som det ska.


Thomas Lundsten, Ordförande


Styrelsemöten hösten 2023


Styrelsen har fått önskemål om information gällande datum för kommande styrelsemöten.
4 DEC  efter årstämman

 


Årsavgifter

Styrelsen har haft en genomgång med föreningens
ekonomiska förvaltning. Genomgången visade att
föreningens ekonomi är fortsatt mycket god, men att
kassaflödet, trots den avgiftshöjning på 6% som trädde i
kraft 2023-07-01, behöver förbättras ytterligare.
Styrelsen har därför beslutat om en andra avgiftshöjning på 4% fr.o.m. 2024-02-01.

 

Välkomna till ÅRSSTÄMMAN 


När :Måndagen den 4 DECEMBER kl 18:30 – 20:00.
Plats: Samlingslokalen, S:t Tomaskyrkan, Vällingby.

 

 

 

VÅR TEKNIKS FÖRVALTING

El &Fastighetsservice AB, EFSAB

 

Här nedan finner ni vad som gäller en felanmälan

Kundtjänst/Felanmälan : 08-580 119 50
mån-tors kl 08.00-16:00 fred kl 08:00-14:00

Webb: https://efsab.se/felanmalan/

EFS Jourbil : 070- 839 14 79 (All övrig tid)
Jouren är endast för akuta och allvarliga händelser !!

 


Expeditionsmailen har upphört!


Med avsikt att förenkla kommunikationen i föreningen
har mailadressen expeditionen@kapprocken.se
upphört.
Meddelanden som tidigare ställts till denna adress skall
nu i stället skickas till styrelsen@kapprocken.se

 

 


Belysning i tvättstugor


Belysningen i våra tvättstugor står ofta och brinner,
även om ingen person finns på plats. Ibland lyser det
även hela nätterna. De befintliga armaturerna har också
med råge nått sin tekniska livslängd och det går snart
heller inte att få tag på några lysrör beroende på det
gällande EU-direktivet om utfasning av konventionella
lysrör som inletts under hösten. Av dessa anledningar
planeras alla armaturer i tvättstugorna att under
vintern bytas ut till LED-armaturer med närvarosensor.
Under andra halvåret 2024 planeras även bytet av alla
resterande lysrörsarmaturer i källare, på vindar och
övriga allmänna utrymmen att genomföras.

 


Ny informationsskrift


Den nya A till Ö-informationen finns under OM fliken.
Informationen ska vara ett levande dokument som lätt kan uppdateras.Av den
anledningen kommer det inte att delas ut någon
pappersupplaga till våra boende. Alla har ju dock inte
tillgång till en dator, så de som uttalat önskar en
papperskopia kan höra av sig med ett meddelande i
brevlådan på expeditionen, så kommer styrelsen att
ordna fram en sådan.
Finns  även en engelsk version 
tillgänglig här hemsidan.


 

Nya orienteringstavlor


Styrelsen har köpt in nya klotterskyddade
orienteringstavlor för att ersätta de nedklottrade
befintliga tavlorna. Tavlorna sitter på plats sedan några
veckor tillbaka. Tiden får utvisa om klotterskyddet är
värt namnet.


Hisskydden!


Skall användas vid in- och utflytt samt vid transporter
av skrymmande material i hissarna i våra höghus. Vi
måste hjälpas åt att hålla våra nya fina hissar i gott
skick! Du som inte använder hisskydd kan komma att
bli ersättningsskyldig för skador som uppkommit vid
flytt eller transporter. När du behöver låna hisskydden
-kontakta styrelsen: styrelsen@kapprocken.se.

 
 
 

Parkering

Tillåten tid för parkering på ej markerad plats är fem (5) minuter.
Parkerar man på gräsyta eller annan icke ”hårdgjord” yta så innebär det omgående lappning.