Välkommen till Brf Kapprocken

Under om finner du information om styrelse, årsredovisningar och stadgar.
Under boende hittar du information för er som bor i föreningen,
som tex. nycklar, gemensamma utrymmen, lokaler och p-platser.
Se under kontaktuppgifter för information om hur du kommer i kontakt med expeditionen.

Senaste informationen från Spetsudden

Torsdagsexpeditionen stängd

Styrelsen ser allvarligt på rådande samhällssituation, där vi alla måste hjälpas åt att begränsa spridningen av Covid-19.

Med anledning av rådande smittspridning vidtar styrelse och förvaltning åtgärder med syfte att begränsa smittspridningen;

  • Torsdagsexpeditionen stängs för besök. Medlemmar hänvisas att kontakta förvaltningen via e-post eller telefon, även utanför expeditionstider.

Vi vill även be er alla boende i föreningen att visa extra hänsyn till grannar, personal och besökare genom att följa Folkhälsomyndighetens senaste råd

Styrelsen och förvaltningen tror och hoppas på ert överseende med de ev. olägenheter som kan komma att uppstå till följd av dessa nödvändiga åtgärder.

 

Avtal – Ownit

 

Parkering

Tillåten tid för parkering på ej markerad plats är fem (5) minuter.
Parkerar man på gräsyta eller annan icke ”hårdgjord” yta så innebär det 
omgående lappning.