Överlåtelsebesiktning

Styrelsen för Brf Kapprocken har beslutat att alla lägenheter vilka överlåts från och med 1/11 2019 skall besiktigas. Besiktningen sker i syfte att fastställa lägenhetens fasta installationers status vid tidpunkten för överlåtelsen och omfattar bland annat installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation samt fuktindikering i våtrum och kök.

Observera att besiktningen inte på något vis ersätter säljarens eller köparens besiktningar eller köparens undersökningsplikt.

Besiktningen utförs av Spetsudden AB, och bokas via felanmälan. Se kontaktuppgifter nedan.
Kostnaden för besiktningen, f n 1.500 kr inkl. moms, faktureras avflyttande medlem.

Protokoll från besiktningen tillsänds avflyttande medlem samt föreningen.

Besiktning bokas av säljaren att utföras senast två veckor före avflyttning. Bokning sker genom Felanmälan.

Telefon: 08-22 04 44
E-post: felanmalan@spetsudden.se
Hemsida: www.spetsudden.se