NYHETER


Överlåtelsesyn

Styrelsen för Brf Kapprocken har beslutat att alla lägenheter vilka överlåts från och med 1 nov 2019 skall besiktigas. Synen sker i syfte att fastställa lägenhetens fasta installationers status vid tidpunkten för överlåtelsen och omfattar bland annat installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation samt fuktindikering i våtrum och kök.

Observera att synen inte på något vis ersätter säljarens eller köparens besiktningar eller köparens undersökningsplikt.

Synen utförs av EFS AB och den bokas av säljaren via felanmälan (se nedan). 
Säljaren bokar synen att utföras senast två veckor före avflyttning.

Kontakta EFS AB

https://efsab.se/kontakt-och-jour/

Telefon  08:580 119 50 

 

Lokalförädlingsprojektet, etapp 2

Arbetet med de tre nya lägenheterna i den gamla
samlingslokalen K52 fortskrider enligt plan.

Avlopp och övriga ledningar ligger på plats, golven är uppgjutna
och uppregling av väggar pågår.

 

Angående garagen

Från och med 1 januari 2020, har styrelsen beslutat att inte längre tillåta parkering utanför garagen om inte särskilt tillstånd för detta ges i samband med underhållsarbete vilket sker genom aviseringar med god framförhållning.

Parkeringsbolaget har fått nya instruktioner och från vilket datum detta ska gälla. Regeln innebär att snöröjningen utanför garageportar underlättas under vinterperioden. Även andra jobb resten av året kan utföras med bättre tillgänglighet.


Återvinningscentraler i Västerort och mobila miljöstationen

De som missar våra containerdagar kan slänga sitt grov avfall  på någon av Stockholms ÅVC (återvinningscentral) som närmast finns i Lövsta och Bromma.

Farligt avfall som målarfärg, kemikalier, batterier, lysrör/lampor kan även lämnas till den mobila miljöstationen som emellanåt stannar i Vällingby Centrum, bredvid S:t Tomas kyrka, som även tar emot el/elektronikavfall. Farligt avfall ska annars lämnas på ÅVC. För att se vilken typ av avfall den mobila miljöstationen tar emot, vilka datum/tider de besöker Vällingby eller beställa sms-påminnelser, klicka här

Förpackningar i plast, metall, glas, kartong/wellpapp samt tidningar kan lämnas på återvinningsstationerna på Kirunagatan 29 (vid bensinmacken) eller i hörnet Kirunagatan/Lyckselevägen. Även stora Coop i Vinsta har återvinningskärl.

 

Matavfall

Den 1 januari 2023 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall i alla hushåll – i såväl villor som flerbostadshus.

För att få till den bästa och fräschast möjliga matavfallet

Använd dubbla papperspåsar, förvara i luftigt kärl, låt matavfallet rinna av ordentligt och släng aldrig blomjord/blommor, aska, snus/cigarettfimpar, damm eller plast (gäller även s.k. bioplast tillverkad av t.ex. sockerrör och plasten kring gurkan) i matavfallspåsen, för att nämna några. 

Tycker du att påsen snabbt blir fylld så kanske du behöver se över ditt matsvinn. Se till att kylskåpet håller max +4 grader, så håller dina livsmedel längre. Tänk på att ”Bäst-före”-datum är en rekommendation, en slags produktgaranti från matproducenten, men det mesta håller längre än så i kylskåp med låg temperatur. Lukta och smaka för att avgöra om dina livsmedel är ok. (”Sista förbrukningsdag” behöver du däremot följa för att inte riskera matförgiftning).


Garbage and food waste 

Household waste is the only kind of waste that is allowed to be thrown in Kapprocken’s bins. Waste from renovations or bulky packaging from deliveries are not allowed in our waste bins. Local recycling bins for packaging, such as glass, plastic, paper/cardboard, metal tins and batteries can be found at Kirunagatan 29-31 as well as Kirunagatan 100, by Lyckselevägen.

Waste from renovations (tiles, paint, wood, chemicals etc.) or light sources and electronic waste has to be taken to one of Stockholm’s recycling centers, ÅVC (Lövsta in Hässelby is the nearest ÅVC).

You can also recycle chemicals, paint, electronic waste, light sources etc. at the Mobila miljöstationen (mobile recycling centre), that visits Vällingby Centrum from time to time. 

Food waste bins in Kapprocken are located at Kirunagatan 56-66, on the west side of the previous garbage house and also on Abiskovägen. Recycling food waste means we’re reducing the household waste, and it benefits the environment. The food waste is digested at a plant and releases bio gas, used as fuel for cars and buses in Stockholm. It also means that Kapprocken can reduce the costs from waste collection, as it’s partly based on weight, which means a greater opportunity to maintain low fees. The Kapprocken styrelse (board) urges everyone to recycle their household waste.

Pick up your starting kit and paper bags for food waste recycling from one of the laundry rooms in Kapprocken.


 


Skyddsrum i Brf Kapprocken

Med anledning av kriget i Ukraina och fokus på Sveriges beredskap vill styrelsen och Spetsudden informera om beredskapen i vårt absoluta närområde.
I Brf Kapprocken finns det skyddsrum på följande adresser:
 
  • Abiskovägen nr 6, 14, 16, 22, och 28
  • Kirunagatan nr 44, 50, 58, 64, 74, 82, 30 och 32.

Flertalet av Kapprockens skyddsrum besiktigades så sent som 2021.

Vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast. Skyddsrummen ställs i ordning inom 48 timmar, i det fall att regeringen fattar ett beslut om höjd beredskap. 
 
Skyddsrum är ett av flera sätt att skydda sig vid höjd fara. Läs mer om skyddsrum och hur du själv kan stärka din beredskap här:  MSB:s frågor och svar om skyddsrum. 
 
Om du befinner dig på en annan plats i landet finns det en karta över alla Sveriges skyddsrum här: Skyddsrumskarta.
Tänk på att såväl din operatörs telefonnät som internet kan sluta att fungera vid en större händelse så se till att du har informationen även fysiskt, på papper eller en karta. 
 

Avtal bredband – Ownit

Kapprockens Brf har Ownit som leverantör av bredband och telefoni. Bredbandstjänsten ingår i föreningens månadsavgift och hastigheten är 250/250 Mbit/s.

Önskar du tjänster som telefoni eller högre bredbandshastighet kan du som medlem själv teckna ett avtal med Ownit.

För att få information om hur du som boende kommer igång med ditt bredband eller Owntis övriga tjänster och för att se avtalet, klicka på rubriken ovan.


Parkering

Tillåten tid för parkering på ej markerad plats är fem (5) minuter.
Parkerar man på gräsyta eller annan icke ”hårdgjord” yta så innebär det omgående lappning.