Arkiv

Överlåtelsebesiktning

Styrelsen för Brf Kapprocken har beslutat att alla lägenheter vilka överlåts från och med 1/11 2019 skall besiktigas. Besiktningen sker i syfte att fastställa lägenhetens fasta installationers status vid tidpunkten för överlåtelsen och omfattar bland annat installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation samt fuktindikering i våtrum och kök.

Observera att besiktningen inte på något vis ersätter säljarens eller köparens besiktningar eller köparens undersökningsplikt.

Besiktningen utförs av Spetsudden AB, och bokas via felanmälan. 
Säljaren bokar besiktningen att utföras senast två veckor före avflyttning.
Kostnad, f n 1.500 kr inkl. moms, faktureras avflyttande medlem.

Protokoll från besiktningen tillsänds avflyttande medlem samt föreningen.


Telefon: 08-22 04 44
E-post: felanmalan@spetsudden.se
Hemsida: www.spetsudden.se

 

Angående Parkeringsbevakningen

Från och med 1 augusti 2019 har styrelsen anlitat
Apcoa Parking Sverige Ab för att sköta parkeringsverksamheten för föreningen.

 

Angående garagen

Från och med 1 januari 2020, har styrelsen beslutat att inte längre tillåta parkering utanför garagen om inte särskilt tillstånd för detta ges i samband med underhållsarbete vilket sker genom aviseringar med god framförhållning.

Parkeringsbolaget har fått nya instruktioner och från vilket datum detta ska gälla. Regeln innebär att snöröjningen utanför garageportar underlättas under vinterperioden. Även andra jobb resten av året kan utföras med bättre tillgänglighet.