Info för boende

Informationsmöte för nyinflyttade


Styrelsen håller i regel några gånger per år informationsmöten för nyinflyttade.
När och hur ofta dessa möten hålls beror på omsättningstakten på föreningens lägenheter. Inbjudan sker separat till de nyinflyttade.


Balkong

Informationsblad gällande förvaring på din balkong Information gällande balkonger (pdf)


Hisskydd

Vid in- och utflytt samt transporter av skrymmande material i hissarna finns hisskydd att låna. Låt oss alla hjälpas åt att hålla våra nya fina hissar i gott skick.

Den som inte använder hisskydd kan komma att bli ersättningsskyldig för skador som uppkommit vid flytt och transporter. Vill du låna hisskydden, kontakta förvaltningen.


Garage och P-platser

Räddningstjänst och samhällsviktiga fordon ska kunna komma fram dygnet runt till alla våra fastigheter och därmed är det inte tillåtet att parkera på gårdarna.

Brf Kapprocken disponerar totalt 55 garageplatser och 80 parkeringsplatser, till vilka det är separata köer.

Kontakta föreningens ekonomiska förvaltning Simpleko om du vill ställa dig i kön för att hyra garage eller P-plats.

Telefon: 018-66 01 60

Måndag – torsdag 09:00-12:00

E-post: info@simpleko.se


Gemensamma utrymmen

Våra gemensamma utrymmen är med hänsyn till gällande brandföreskrifter och inte minst trivseln, rökfria zoner.

Alla gemensamma passager är tillträdesvägar för Räddningstjänsten samt utrymningsvägar för oss boende. Av den anledningen är det mycket viktigt att dessa passager inte belamras med olika föremål. Rätt sak på rätt plats gäller, barnvagn i barnvagnsrum, cykel i cykelrum, pulka i eget källarförråd o.s.v.

Vi hjälps alla åt att kontrollera att dörrarna till våra gemensamma utrymmen går i lås så att vi slipper obehöriga gäster.


Barnvagnsrum och cykelrum

Det finns både barnvagnsrum och cykelrum i nära anslutning till våra trappuppgångar. I barnvagnsrummen kan du även ställa barnets cykel.

Mopeder och motorcyklar skall stå utomhus eller i garage p.g.a. brandrisken.

Använder du inte din cykel så ofta? Många boende använder cykeln året runt och har svårt att få plats att ställa cykeln i cykelrummen.  Försök att ställa din cykel då så att dina grannar kan lätt få sin cykel på ett så smidigt sätt som möjligt.

 


Förrådsutrymmen

Våra förrådsutrymmen och källarkontor är avsedda för förvaring av ofarligt gods. Tänk på att inte förvara brandfarliga ämnen här p.g.a. brand- och explosionsrisk.

Det är inte tillåtet att dra in egen el i förrådsutrymmen eller källarkontor.

Om du är intresserad av att hyra något av dessa: skicka
en anmälan på

styrelsen@kapprocken.se

 


Sopor och matavfall

Endast hushållssopor får kastas i våra gemensamma sopkärl. Avfall från renoveringar eller skrymmande emballage från varuleveranser får inte kastas i sopkärlen. Återvinningsstationer finns på Kirunagatan 29-31 såväl som Kirunagatan 100, vid Lyckselevägen.
Avfall från renoveringar (kakel/klinker, målarfärgsrester m.m.) kasseras på ÅVC (Lövsta är närmaste ÅVC).

Matavfallsinsamling finns placerat vid det gamla sophuset, Kirunagatan 56-66, på sophusets västra sida. Matavfallsinsamlingen innebär stora vinster för såväl mängden vanliga hushållssopor som miljön. Styrelsen uppmanar alla boende att tänka på miljön och sortera sina sopor. Matavfallet rötas och blir till biogas, som bl.a. används som drivmedel till stadens bussar.

Att vi sorterar ut vårt matavfall innebär även att Kapprocken kan minska kostnaderna för upphämtning av hushållssopor, där kostnaderna delvis baseras på vikten. Matavfall innehåller mycket vätska och har därmed har en högre vikt i förhållande till volym. Minskade kostnader för Kapprocken innebär större möjlighet att bibehålla de låga bostadsrättsavgifterna.

Startkitt och påsar för matavfall kan hämtas upp i varje tvättstuga. 


Lekplatser

Det har funnits önskemål om ytterligare en lekplats. Det har tagit lite tid men det är inte bortglömt.


Bredband och telefoni

Kapprockens Brf har Ownit som leverantör av bredband och telefoni. Bredbandstjänsten ingår i avgiften och hastigheten är 250 Mbit/s.

Önskar du tjänster som telefoni eller en högre bredbandshastighet kan du som medlem själv  teckna ett avtal med Ownit.

För att få information om hur du som boende kommer igång med ditt bredband eller Owntis övriga tjänster och för att se avtalet, klicka här: Avtal – Ownit


TV

Kapprocken erbjuder ett basutbud av TV-kanaler som levereras via ditt tv-uttag av Tele 2 (tidigare Com Hem). Basutbudet ingår i avgiften och du behöver inte ha en digitalbox för att se basutbudet via tv-uttaget, men du behöver ha en modern TV och en antennkabel (koaxialkabel).
 

Vill du komplettera basutbudet med fler kanaler så hänvisar vi till www.tele2.se där det brukar finnas erbjudanden på digitala paket med en TV-hub, tjänster som du som medlem tecknar direkt med Tele 2. 


Överlåtelsesyn

Styrelsen för Brf Kapprocken har beslutat att alla lägenheter vilka överlåts från och med 1 nov 2019 skall besiktigas. Synen sker i syfte att fastställa lägenhetens fasta installationers status vid tidpunkten för överlåtelsen och omfattar bland annat installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation samt fuktindikering i våtrum och kök.

Observera att synen inte på något vis ersätter säljarens eller köparens besiktningar eller köparens undersökningsplikt.

Synen utförs av EFS AB och den bokas av säljaren via felanmälan (se nedan). 
Säljaren bokar synen att utföras senast två veckor före avflyttning.

Kontakta EFS AB

https://efsab.se/kontakt-och-jour/

Telefon  08:580 119 50