Info för boende

Nyckelbrickor
Information om våra nyckelbrickor (pdf)


Balkong
Informationsblad gällande förvaring på din balkong
Information gällande balkonger (pdf)


Garage och p-platser


Att parkera på gårdarna är varken trevligt eller tillåtet. Där behöver Räddnings-tjänst och samhällsviktiga fordon kunna komma fram dygnet runt.

Brf Kapprocken disponerar totalt 55 garage- och 80 parkeringsplatser till vilka det är en separat kö.

Kontakta föreningens ekonomiska förvaltning Simpleko om du vill ställa dig i kön för att hyra garage eller P-plats.

Telefon: 018-66 01 60
Måndag – torsdag 09:00-12:00
E-post: info@simpleko.se


Gemensamma utrymmen


Våra gemensamma utrymmen är med hänsyn till gällande brandföreskrifter och inte minst trivseln, rökfria zoner.

Alla gemensamma passager är tillträdesvägar för Räddningstjänsten samt utrymningsvägar för oss boende. Av den anledningen är det mycket viktigt att dessa passager inte belamras med olika föremål. Rätt sak på rätt plats gäller, barnvagn i barnvagnsrum, cykel i cykelrum, pulka i källarförråd osv.

Vi hjälps alla åt att kontrollera att dörrarna till våra gemensamma utrymmen går i lås så vi slipper obehöriga gäster.


Barnvagnsrum och cykelrum


Det finns både barnvagnsrum och cykelrum i nära anslutning till våra uppgångar.
I barnvagnsrummen kan du även ställa barnets cykel.

Mopeder och motorcyklar skall stå utomhus eller i garage pga. brandrisken.

Använder du inte din cykel så ofta? Hjälp dina grannar som använder sin cykel frekvent att få bättre utrymme i cykelrummen.

Vi kan erbjuda kostnadsfri långtidscykelparkering.
Intresserad? Ta kontakt med vår tekniska förvaltning, info@spetsudden.se.


Förrådsutrymmen


Våra förrådsutrymmen och källarkontor är avsedda för förvaring av ofarligt gods. Tänk på att inte förvara brandfarliga ämnen här pga. brand- och explosionsrisk.

Det är ej tillåtet att dra in egen el i förrådsutrymmen eller källarkontor.

Ofta finns extra förråd lediga för uthyrning.
Ta kontakt med förvaltaren om intresse finns att hyra dessa.
info@spetsudden.se