Info för boende

Nyckelbrickor
Information om våra nyckelbrickor (pdf)


Balkong
Informationsblad gällande förvaring på din balkong
Information gällande balkonger (pdf)


Hiss skydd


Vid in- och utflytt samt transporter av skrymmande material i hissarna – finns hiss skydd att låna. Låt oss alla hjälpas åt att hålla våra nya fina hissar i gott skick.

Den som inte använder hisskydd kan komma att bli ersättningsskyldig för skador som uppkommit vid flytt-och transporter. Vill du låna hisskydden – kontakta förvaltningen.


Garage och p-platser


Att parkera på gårdarna är varken trevligt eller tillåtet. Där behöver Räddnings-tjänst och samhällsviktiga fordon kunna komma fram dygnet runt.

Brf Kapprocken disponerar totalt 55 garage- och 80 parkeringsplatser till vilka det är en separat kö.

Kontakta föreningens ekonomiska förvaltning Simpleko om du vill ställa dig i kön för att hyra garage eller P-plats.

Telefon: 018-66 01 60
Måndag – torsdag 09:00-12:00
E-post: info@simpleko.se


Gemensamma utrymmen


Våra gemensamma utrymmen är med hänsyn till gällande brandföreskrifter och inte minst trivseln, rökfria zoner.

Alla gemensamma passager är tillträdesvägar för Räddningstjänsten samt utrymningsvägar för oss boende. Av den anledningen är det mycket viktigt att dessa passager inte belamras med olika föremål. Rätt sak på rätt plats gäller, barnvagn i barnvagnsrum, cykel i cykelrum, pulka i källarförråd osv.

Vi hjälps alla åt att kontrollera att dörrarna till våra gemensamma utrymmen går i lås så vi slipper obehöriga gäster.


Barnvagnsrum och cykelrum


Det finns både barnvagnsrum och cykelrum i nära anslutning till våra uppgångar.
I barnvagnsrummen kan du även ställa barnets cykel.

Mopeder och motorcyklar skall stå utomhus eller i garage pga. brandrisken.

Använder du inte din cykel så ofta? Hjälp dina grannar som använder sin cykel frekvent att få bättre utrymme i cykelrummen.

Vi kan erbjuda kostnadsfri långtidscykelparkering.
Intresserad? Ta kontakt med vår tekniska förvaltning, info@spetsudden.se.


Förrådsutrymmen


Våra förrådsutrymmen och källarkontor är avsedda för förvaring av ofarligt gods. Tänk på att inte förvara brandfarliga ämnen här pga. brand- och explosionsrisk.

Det är ej tillåtet att dra in egen el i förrådsutrymmen eller källarkontor.

Ofta finns extra förråd lediga för uthyrning.
Ta kontakt med förvaltaren om intresse finns att hyra dessa.
info@spetsudden.se


 Sopor


Efter att de nya sopkärlen tagits i bruk har vi märkt en snedfördelning i kärlen.
Kärlen som står vid K74 nästan är helt oanvända och dessa kommer att flyttas till K66.
Styrelsen är medveten om att sopkärlen används till fullo och vill upplysa alla boende att vi har tät kontakt med Stockholm stad som skall sköta tömningen, som från deras sida inte fungerat som vi önskat. Vi arbetar med att få det bättre.

Matfalls hantering kommer att vara placerad vid det gamla sophuset, K56-66.
Detta kommer att lätta på trycket från de vanliga soporna och vi i styrelsen uppmanar alla boende att tänka på miljön och sortera sina sopor.
Första hämtningen sker den 15/9. Startkitt och påsar kommer att kunna hämtas upp i varje tvättstuga. Mer information kommer att aviseras i trapphusen.


Lekplatser


Det har funnits önskemål om ytterligare en lekplats. Det har tagit lite tid men det är inte bortglömt.


Porttelefoner


Systemet för porttelefoni är äldre och problem har börjat uppstå. Dessvärre saknas reservdelar till befintliga porttelefoner, varför de är svåra att reparera. Det har visat sig vara mycket kostsamt att ersätta porttelefonerna mot nya i takt med att de går sönder.

Därför arbetar styrelse och förvaltning med förslag för uppgradering/byte av systemet.